PROLACSAN

ProlacSan® Lactobacillus brevis ve Lactobacillus plantarum içeren oral kavite (ağız içi) probiyotiğidir. Her bir probiyotik pastili sağlıklı bir mikroflora oluşumuna yardımcı olmak için 1.2 milyar Lactobacillus içerir.  

 

ProlacSan® ‘ın arkasındaki hikaye

Prolacsan'ın içeriğini oluşturan ağız probiyotikleri, Lactobacillus Brevis and Lactobacillus Plantarum, koruyucu diş hekimliği desteği almamış, Güney Amerika’nın izole köylerinde yaşayan çocukların oral kavitesinde bulunmuştur. 6 yıl önce bir biyoteknoloji şirketi dişlerini hiç fırçalamamasına rağmen oral sağlığı istisnai güzellikte olan çocuklardan tükürük örneği alarak çalışma başlatmıştır. Çalışmanın teorisi;  ağız bakımlarının iyi olmamasına rağmen, bu denli sağlıklı diş ve dişetlerine vs... sahip  olmalarının, diğer çocuklara kıyasla bu çocukların daha iyi ve güçlü bir mikrofloraya sahip olmaları şeklinde açıklanabileceğiydi.
600 bakteri suşu (alt türü) analiz edildi ve iki güçlü istisnai karakterdeki suş seçildi  prolacsan yumurta süt

Bu tez doğrultusunda, büyük bakteri suşu gruplarına yüzlerce test uygulanmış ve sonunda bunlardan iki tanesi oral mikrofloranın güçlendirilmesindeki üstün özellikleri nedeniyle seçilmiştir. Bu iki probiyotik bakterisinin en önemli özelliği mine, dentin, mukoza zarı gibi oral yüzeylere bağlanma yeteneklerinin çok güçlü olmasıydı.  Bu bakterilerin oral kavitede hayatta kalabilme özellikleri çok iyiydi ve ağızdaki kötü (hastalık yapıcı) bakterilere karşı üstün gelme yetenekleri vardı. Bir probiyotik bakterinin oral mikrofloraya katkı sağlayabilmesi için çürük oluşumuna neden olan asitleri salgılamaması, kötü kokuya (Halitozis) neden olan sülfür gazı üretmemesi ve diğer yararlı suşlar ile iyi bir etkileşim içinde olması gerekir. Yapılan çalışmada bu bakteri suşlarının bahsedilen özellikleri taşıdığı ve bu sayede ağız mikroflorasını güçlendirdiği gösterilmiştir.